Το μήνυμα του Προέδρου του ΔΕΕ

Φίλες και φίλοι,

Το ΔΕΕ είναι δημιούργημα της Κοινωνίας των Πολιτών της οποίας συνιστά προβολή και έκφραση. Ως τέτοιος οργανισμός, ενστερνίζεται, αναπτύσσει και προτάσσει τις Αξίες των σύγχρονων, δημοκρατικών, ανοιχτών κοινωνιών και επιδιώκει συμπεριφορές ενεργού συμμετοχής και παρέμβασης στα πολιτικά, κοινωνικά και διοικητικά δρώμενα της πολιτείας μας και του καιρού μας. Λειτουργώντας από την ίδρυσή του μέσα σε ένα τέτοιο αξιακό πλαίσιο, αναδεικνύει μια άποψη για τη δημόσια ζωή (την πολιτική, τη διοίκηση, την οικονομία και τον πολιτισμό) που συντίθεται κυρίως από κριτικό στοχασμό και ορθολογικές επιλογές.

Το ΔΕΕ είναι σήμερα ο μοναδικός φορέας που συνδυάζει:

  1. Την επιστημονική γνώση και δεοντολογία με την πρακτική εργασία και σχετική εμπειρία. Μέλη του μπορούν να γίνουν τόσο επιστήμονες των σχετικών πεδίων όσο και επαγγελματικά στελέχη.
  2. Τη συνύπαρξη και συνεργασία στελεχών τόσο των κρατικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
  3. Την υψηλή τεχνογνωσία των πανεπιστημιακών δασκάλων και των έμπειρων στελεχών με τον ενθουσιασμό και την επιθυμία ανέλιξης των νεαρών επαγγελματιών και ερευνητών.
  4. Την ταυτόχρονη πρόταξη και ανάδειξη τόσο επιστημονικών σχεδίων όσο και επαγγελματικών επιδιώξεων ομάδων του χώρου.

Το ΔΕΕ με την ακομμάτιστη και γενικότερα ακηδεμόνευτη δράση του, επεξεργάζεται θεωρητικά σχήματα, ερευνά νέους δρόμους και προτείνει κινήσεις και επιλογές. Επιπλέον, αρθρώνει λόγο, πάντα κατά τρόπο υπεύθυνο, ευπρεπή και τεκμηριωμένο, πάνω σε επίκαιρα ζητήματα διοικητικού χαρακτήρα, κρίνοντας με θάρρος κακώς κείμενα, προτείνοντας ρεαλιστικές λύσεις, μη διστάζοντας να αντιπαρατεθεί με κατεστημένες λογικές και στείρες αντιλήψεις-νοοτροπίες είτε του χώρου είτε της ίδιας της κοινωνίας μας, συμβάλλοντας στην προαγωγή του δημόσιου διαλόγου.

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Δρ. Κώστας Θ. Παπαδημητρίου

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: