Μια Αναθεωρητική Πρόταση για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση του 2020

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες,

Συνεχίζοντας τη συζήτηση που ξεκίνησε το ΔΕΕ, ο έτερος γνωστός εμπειρογνώμονας Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πάνος Μαίστρος (μεταξύ άλλων και πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης) συμβάλλει με ένα δικό του κείμενο, με τίτλο «Μια Αναθεωρητική Πρόταση για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση του 2020», που δημοσιεύθηκε την 01.04.2019 ως discussion paper στον ιστότοπο Public Policies και το οποίο, κατά τον συγγραφέα, “αναθεωρεί την ολιστική και «καρτεσιανή» προσέγγιση και προτείνει μια οριζόντια δημόσια πολιτική που αποτελείται από 10 κομβικές και καταλυτικές μεταρρυθμιστικές δράσεις, μόνον επιτελικών και εξωστρεφών λειτουργιών, με “συναίρεση” των δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που υλοποιούνται “εν παραλλήλω”, αξιοποιώντας ως “παράθυρο ευκαιρίας” το πρώτο εξάμηνο της θητείας της κυβέρνησης, με νομοθετικό πλαίσιο που συνοδεύεται από Πρόγραμμα υποστήριξης της εφαρμογής του”.

Το ΔΣ

P-P-Μια-Αναθεωρητική-Πρόταση-για-τη-Δημόσια-Διοίκηση-του-2020.01.04.2019

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: