Το «Διοικητικό Επιμελητήριο – Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων» είναι ένας σχετικά νέος οργανισμός συσπείρωσης διοικητικών επιστημόνων και διοικητικών στελεχών (ιδρύθηκε τον Μάιο και αναγνωρίστηκε Δικαστικά τον Δεκέμβριο 2002 ως νπιδ σωματειακής μορφής), που έχει μη κερδοσκοπικό και μη συντεχνιακό χαρακτήρα. Το Διοικητικό Επιμελητήριο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υφίσταται στην Ελλάδα από την απουσία ενός έγκυρου επιστημονικού φορέα, ο οποίος να συνδέει δημιουργικά τη θεωρητική μελέτη του διοικητικού φαινομένου με την αντίστοιχη διοικητική πρακτική, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό Τομέα. Επίσης αποσκοπεί στο να αρθρώσει αξιόπιστο, υπεύθυνο και εμπεριστατωμένο λόγο πάνω σε κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα διοικητικού χαρακτήρα, προβάλλοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις και προάγοντας τον δημόσιο διάλογο.

Τα 700 και πλέον μέλη του Επιμελητηρίου είναι δραστήριοι πολίτες και εργαζόμενοι που ενστερνίζονται τις αρχές της κοινωνίας των πολιτών, μιας κοινωνίας ενεργού συμμετοχής και παρέμβασης στα πολιτικά, κοινωνικά και διοικητικά δρώμενα της πολιτείας μας και του καιρού μας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται γνωστοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, νέοι επιστήμονες, επίλεκτα στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και άλλοι που δραστηριοποιούνται επιστημονικά ή/και επαγγελματικά στο χώρο της Διοίκησης.