Σημαντικές δραστηριότητες δρομολόγησε το τελευταίο ΔΣ του ΔΕΕ

Κατά τη συνεδρίαση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 5 Απριλίου, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων, νέες σημαντικές δραστηριότητες του ΔΕΕ.
Συγκεκριμένα, μετά τη θετική αποτίμηση της σύστασης Περιφερειακού Τμήματος στη Θεσσαλία (Λάρισα, Φεβρουάριος 2018), αποφασίστηκε η εξακολούθηση της επιχείρησης συγκρότησης περιφερειακών τμημάτων και σε άλλες πόλεις, με κυριότερες την Πάτρα και την Ερμούπολη, όπου υφίστανται ήδη ενεργοί πυρήνες μελών ΔΕΕ.
Αποφασίστηκε η συμμετοχή του ΔΕΕ σε μελέτη-έρευνα για την ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, σε σύμπραξη με επιχειρήσεις που κατέχουν σχετική τεχνογνωσία.
Αποφασίστηκε η εξακολούθηση της μελέτης-σχολιασμού της προόδου των Μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και η ανάπτυξη πιο έντονης παρουσίας. Παρότι το ΔΕΕ δεν είχε προλάβει να λάβει ενεργό μέρος στην εκπόνηση της “Εθνικής Στρατηγικής για τη Μεταρρύθμιση 2017-2020“, είναι ωστόσο εδώ για να συμβάλει τόσο στην πίεση για την υλοποίηση των θετικών δράσεων όσο και για τον σχολιασμό-ανάδειξη τυχόν καθυστερήσεων-εμποδίων. Επ’ αυτής της δράσης θα επαναληφθεί η συζήτηση, ώστε να ληφθούν πιο σύντονα μέτρα και το ΔΕΕ να αναβαθμίσει την παρουσία του.
Το ΔΣ
Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα:

Αφήστε μια απάντηση