ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2020)

Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού και το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Δ.Ε.Ε, καθώς και την Απόφαση της Συνέλευσης των Μελών της 29ης Ιανουαρίου 2020,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι Εκλογές θα διεξαχθούν υπό την ευθύνη της εκλεγείσας από την Συνέλευση Εφορευτικής Επιτροπής, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, με τρόπο και σε χρόνο που θα ανακοινωθεί και θα αναλύεται λεπτομερειακά στην ιστοσελίδα μας (www.dee.gr), αφού ολοκληρωθεί η προεργασία.

Εν όψει των Εκλογών και με την πρόθεση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής, η Συνέλευση όρισε προθεσμία μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου προκειμένου να κατατεθούν οι υποψηφιότητες και μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ταμειακές τακτοποιήσεις. Προσοχή: Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκλογές έχουν ΜΟΝΟ τα ταμειακά τακτοποιημένα, τακτικά μέλη του ΔΕΕ. 

Ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει ή σε μία από τις δύο Τράπεζες (οι λογαριασμοί στην ιστοσελίδα μας) ή αυτοπρόσωπα σε κάποιο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση του Μητρώου με αποστολή σχετικού μηνύματος (“κατάθεση συνδρομής” και σκαναρισμένο αποδεικτικό) στο info@dee.gr .

Κατάθεση υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνεται (μόνο από ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη) με αποστολή δήλωσης και σχετικού με την υποψηφιότητα μηνύματος προς τα μέλη (που θα ανακοινωθεί μαζί με όλα τα μηνύματα των υποψηφίων μετά τις 10 Φεβρουαρίου), στη διεύθυνση info@dee.gr με την ένδειξη  υποψηφιότητα για ΔΣ ή για Ελ.Επιτροπή.

Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 2020

Η Εφορευτική Επιτροπή

Αφροδίτη Φροσύνη,                   Σωτηρία Χριστοπούλου,

Βίκυ Καλιακώστα,                        Γιώργος Χλωρός

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: