Συντονιστής:
ΕΥΗ  ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ
Αντιπρόεδρος ΔΣ

Αντικείμενο:
Διατήρηση της επικοινωνίας με τα μέλη καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την διατήρηση του ενδιαφέροντος των μελών και για την προώθηση των εγγραφών των νέων μελών. Η επιτροπή επίσης επιλαμβάνεται της προετοιμασίας των εκδηλώσεων / ημερίδων / συνεδρίων και λοιπών δραστηριοτήτων που εγκρίνει το ΔΣ σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές

Αίτηση συμμετοχής στις δραστηριότητες της Επιτροπής