Το Δ.Ε.Ε. μπροστά στις προκλήσεις του νέου χρόνου

Το Δ.Ε.Ε. συνεχίζει στο νέο έτος τη δημιουργική πορεία του! Σε υλοποίηση προηγούμενης απόφασης του ΔΣ, δρομολογούνται προσπάθειες για ανάπτυξή του στις περιφέρειες και συγκεκριμένα,…

περισσότερα Το Δ.Ε.Ε. μπροστά στις προκλήσεις του νέου χρόνου