ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ 5+1 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συγγραφέας: ΛΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ ΔΙΑΚΥΒΕΥΣΗ.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: