Ο ΗΓΕΤΗΣ ΩΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΒΑΚΟΥ

Ο άξιος να φέρει τον τίτλο του ηγέτη της πολιτείας, όπως προβάλλει από τις σελίδες του βιβλίου, δεν είναι απλώς η προσωπικότητα που εκπροσωπεί το κράτος, αλλά η πνευματική ύπαρξη που με όλες τις σωματικές της δυνατότητες χαρίζει υπόσταση και δυναμική στους θεσμούς για λογαριασμό των οποίων ομιλεί. Ακριβώς γι’ αυτό, το μέτρο αξιοσύνης του ηγέτη δεν θα πρέπει να εξαντλείται στις διοικητικές του δεξιότητες, αλλά, κυρίως,  να συγκροτείται από την ικανότητά του να ενσαρκώνει σ’ ένα ανώτατο επίπεδο και να προωθεί τα ιδεώδη και τους σκοπούς των πολιτειακών θεσμών.

leader_tsivakou

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: