Μια Νέα Αφήγηση για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης

Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΙΣΤΡΟΣ

Η Νέα Αφήγηση για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στηρίζεται στην αντίληψη (concept) ότι το διοικητικό σύστημα της χώρας συνδέεται λειτουργικά με το πολιτικό, το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: