Συντονιστής: 
Παναγιώτης Ζαρίφης
Mέλος ΔΣ

Αντικείμενο:
Η επιτροπή θα ασχοληθεί με το έργο της παρακολούθησης του νομοθετικού έργου και της νομολογίας σε ότι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης γενικά. Αυτό μπορεί να απεικονίζεται και στην έκδοση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερωτικού φυλλαδίου, ενσωματωμένου ή μη σε γενικότετου περιεχομένου έκδοση του ΔΕΕ. Επίσης, η επιτροπή φιλοδοξεί, σε ότι αφορά επιμέρους τομείς του ίδιου χώρου, να προχωρήσει σε κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων και σε συγκέντρωση νομολογίας, εφόσον ασφαλώς εκτιμάται ότι συντρέχουν κάθε φορά οι προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρήματος, τόσο απο την πλευρά του γενικότερου ενδιαφέροντος στο οποίο πρέπει να αποβλέπει μια τέτοια πρωτοβουλία όσο και από την πλευρά της διεκπεραίωσης του με τους όρους ποιότητας που παρουσιάζονται ως αυτονόητοι για κάθε μορφής δράσης του ΔΕΕ.