Συντονιστής:
Ζωή Πεντότη
Γενική Γραμματέας ΔΣ

Αντικείμενο:

Παραγωγή επιστημονικών άρθρων και μελετών. Συγκέντρωση, ταξινόμηση και προβολή του συγγραφικού έργου των μελών του Επιμελητηρίου. Δημιουργία λεξικού διοικητικών όρων. Βιβλιογραφική ενημέρωση και βιβλιογραφία. Προσδιορισμός πεδίων διοικητικής έρευνας και διοικητικών προβλημάτων.

  • Αίτηση συμμετοχής στις δραστηριότητες της Επιτροπής 
  • Δήλωση δημοσίευσης, μελέτης ή εργασίας Εάν έχετε συγγράψει κάποιο βιβλίο, έχετε δημοσιεύσει άρθρα, ή έχετε εκπονήσει μελέτες, έρευνες, εργασίες κ.λπ., μόνος ή σε συνεργασία με συγγραφική – επιστημονική ομάδα, μπορείτε να τα προβάλετε από τις σελίδες του ΔΕΕ, συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα. Το όφελος είναι διπλό: και για σας που προβάλλεται το έργο σας και για το ΔΕΕ, που καταξιώνεται μέσω της επιστημονικής και ερευνητικής συμβολής των μελών του.
  • Προσθήκη νέου λήμματος στο «Λεξικό Διοικητικών Όρων» Ένας από τους στόχους του ΔΕΕ είναι η κατάρτιση ενός λεξικού βασικών διοικητικών όρων, δηλαδή ενός εγχειριδίου που θα συγκεντρώνει και θα εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο βασικές έννοιες της διοικητικής επιστήμης, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του μαθήματος στο Πανεπιστήμιο ή/και αλλού, στην εφαρμοσμένη διοικητική πρακτική, αλλά και στην καθημερινή εκφορά του λόγου, συχνά δε και με όχι απόλυτα ορθό και ακριβή τρόπο. Το εγχειρίδιο αυτό, συνεπώς, ευελπιστεί ότι θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα, όχι μόνο σε όσους σπουδάζουν τη διοικητική επιστήμη, αλλά και σε όσους ασχολούνται με τη διοίκηση και τα προβλήματά της ή έχουν κάποιο ενδιαφέρον γύρω από αυτά. Όταν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός λημμάτων το Λεξικό θα δημοσιευτεί με τη φροντίδα και επιμέλεια του ΔΕΕ. Έως τότε τα υπάρχοντα λήμματα θα δημοσιεύονται στη διεύθυνση Λεξικό Διοικητικών ΟρώνΕάν θέλετε να προτείνετε κάποιο όρο ή έννοια, ώστε αυτός να ερμηνευτεί/ αποδοθεί από την Επιτροπή και να προστεθεί στο Λεξικό, (χωρίς να προτείνετε εσείς αντίστοιχη ερμηνεία/εξήγησή του) μπορείτε να συμπληρώσετε την παραπάνω φόρμα 1 . Εάν θέλετε να προτείνετε όρο ή έννοια, καθώς και αντίστοιχη ερμηνεία ή ορισμό του, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα 2. Εάν θέλετε να σχολιάσετε ή να αντιπροτείνετε άλλο ορισμό ή ερμηνεία για ήδη υπάρχοντες στο Λεξικό όρους ή έννοιες, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα 3.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ