ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους είναι ζητούμενο εδώ και αρκετά χρόνια. Το ΔΕΕ, από την αρχή της λειτουργίας και δραστηριοποίησής του, επεξεργάστηκε και ενέκρινε σε συνέδριο (Δελφοί 2003) θέσεις-προτάσεις για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Μετά από επτά χρόνια, ορισμένες από τις θέσεις-προτάσεις αυτές, έγιναν δεκτές από την πολιτική ηγεσία, την Βουλή (νόμος 3852/2010, σχέδιο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”) και την κοινωνία. Ηδη δρομολογήθηκε η υλοποίησή τους με την σύσταση των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ σε επίπεδο περιφέρειας αντί του νομού. Ωστόσο, η ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους μας, το οποίο υπολείπεται πολύ σε οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία, απαιτεί την υιοθέτηση, δρομολόγηση και συνεπή εφαρμογή αρκετών άλλων εκσυγχρονιστικών προτάσεων-ιδεών.

Για να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση, της υλοποίησης των ουσιαστικών εκείνων  μεταρρυθμίσεων της Διοίκησης που θα του δώσουν τη δυνατότητα να βγει από την πολυεπίπεδη κρίση στην οποία έχει βρεθεί το κράτος μας, το ΔΕΕμέσω της επιτροπής, επεξεργάζεται τις αρχικές εκείνες θέσεις-προτάσεις του 2003, προκειμένου να είναι επικαιροποιημένες και έτοιμες για υιοθέτηση και εφαρμογή.  

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: