1. Θεοδώρου Αντώνιος, στέλεχος Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

2. Δανέλη Αναστασία, προϊσταμένη προσωπικού ΕΚΚΕ

3. Γεωργόπουλος Δημοσθένης, στέλεχος Υπουργείου Οικονομίας