Δημόσια Διοίκηση: Επιστήμη ή Ιδεολογία;

Συγγραφέας: Δημήτριος Αργυριάδης

Η Διοίκηση όπως ξέρουμε – δημόσια και ιδιωτική – είναι θεωρία και πράξη. Η θεωρία εμπλουτίζεται από τη πρακτική, αλλά στη τελική ανάλυση η κάθε πρακτική εκφράζει μια θεωρία. . Η σχέση είναι αμφίδρομη κι έτσι πρέπει να είναι, για να υπάρξει εξέλιξη, που αποβαίνει εις όφελος της κοινωνίας, του κράτους και αυτών των πολιτών. Τούτο όμως, δεν συμβαίνει πάντοτε. Απόσταση ή και διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης προκύπτουν, όχι σπάνια, ως εκ του γεγονότος ότι ενώ η πρακτική διαμορφώνεται κάτω από την επίδραση ποικίλων παραγόντων, στα πλαίσια συγκεκριμένου χώρου, πολιτισμικού, πολιτικού ή άλλου, η θεωρία αντιθέτως κινείται σ’ ευρύτερα πλαίσια, συχνά δ’ ακολουθεί τους δρόμους που χαράσσουν μεγάλα κέντρα ερεύνης και διεθνείς οργανισμοί. Δίδονται έτσι κατευθύνσεις, που ενώ απηχούν απόψεις, απλώς και μόνο, συχνά εκλαμβάνονται ως θέσφατα ή ως λογικά προστάγματα που δεν επιδέχονται αντίρρηση. Επιστημονικό Πεδίο ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κατηγορία ΑΡΘΡΟ Αρ. σελίδων 0 Έτος δημοσίευσης Εκδότης Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF Πατήστε εδώ για να αξιολογήσετε το άρθρο αυτό Πατήστε εδώ για να δείτε την αξιολογήση του άρθρου

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: