ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Συγγραφέας: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το πρόβλημα του συντονισμού ή για την ακρίβεια, της απουσίας συντονισμού, είναι εγγεγραμμένο από πολύ παλαιά, ως ένα εκ των σημαντικότερων από όσα ταλαιπωρούν την ελληνική . Και βέβαια, εξ αρχής συνδέθηκε με τις κεντρικές δομές, τον τρόπο συγκρότησης τους και τους όρους πραγματικής λειτουργίας τους.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: