Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση

Σε υλοποίηση της Απόφασης του ΔΣ (27-5-2020), περί ανοίγματος του δημοσίου διαλόγου για την ανακατανομή εξουσίας και αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, σας κοινοποιούμε μια πρώτη συνεισφορά του γνωστού μέλους μας, εμπειρογνώμονα Δημόσιας Διοίκησης, Δρ.Παναγιώτη Καρκατσούλη. Αναμένουμε τις ιδέες-προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων!

Το ΔΣ

Μελέτη_ΔημόσιαΔιοίκησηΑυτοδιοίκηση

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: