Home / Νέα / Τα Νέα του ΔΕΕ

19/01/2012: Με απουσίες η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης...

άρθρο του γνωστού συντάκτη θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημ. Νικολακόπουλου στο ΒΗΜΑ της 19ης Ιανουαρίου 2012:

«Για μεταρρυθμιστική και δημιουργική έκρηξη στο ελληνικό κράτος» έκανε λόγο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππας, προσερχόμενος στο Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο συνεδρίασε, το μεσημέρι της Πέμπτης, για πρώτη φορά μετά το 2008. 


Στο Συμβούλιο, εκτός από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετέχουν εκπρόσωποι κομμάτων της Βουλής και των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων. Απουσίαζε, ωστόσο, η ΑΔΕΔΥ η οποία σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «στο σημερινό περιβάλλον, η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου για κεντρικά θέματα που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση σε ένα ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο που αποσκοπεί, απλώς και μόνο στη νομιμοποίηση αποφάσεων, προώθησης μηχανισμών με τελικό και μοναδικό στόχο τις απολύσεις εργαζομένων, καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή της. στη διαδικασία».

Αναφερόμενος στην απουσία της ΑΔΕΔΥ, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχολίασε, από την πλευρά του, ότι «ο διάλογος παράγει αξία. Είναι ο πιο ουσιαστικός και δημοκρατικός τρόπος προκειμένου να συσσωρεύσουμε ένα κεφάλαιο πολιτικής και κοινωνικής αξιοπιστίας, που τόσο έχουμε ανάγκη σε αυτήν την χώρα, ιδιαίτερα σε αυτήν τη συγκυρία». «Με θετικό πνεύμα και εποικοδομητικές προτάσεις», όπως είπε, προσήλθε στη συζήτηση ο εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Χρήστος Ζώης.

«Απαιτείται μια μεταρρυθμιστική έκρηξη», 
είπε ο κ. Ρέππας απευθυνόμενος στα μέλη του Συμβουλίου. « Θα έλεγε κανείς πως απαιτείται περισσότερο από ποτέ, ένα σαφές και ολοκληρωμένο στρατηγικό όραμα για το κράτος».
Αναφερόμενος στο μέγεθος του κράτους, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισήμανε ότι, «τα υπουργεία πλήττονται από οργανωτική εξάπλωση. Κάθε ένα από αυτά διαθέτει κατά μέσο όρο 430 εσωτερικές δομές. Π.χ. το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων τμημάτων δεν διαθέτει το κρίσιμο μέγεθος για να είναι αποδοτικό. Ο αριθμός των υπαλλήλων σε διευθυντικές θέσεις είναι τόσο μεγάλος που δεν είναι επίσης αποδοτική η λειτουργία τους, σε σύγκριση με τον αριθμό των υπαλλήλων που εποπτεύουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1/5 των τμημάτων δεν έχουν ούτε ένα υπάλληλο πέρα από τον προϊστάμενο του τμήματος, ενώ πάνω από 20 υπαλλήλους έχουν λιγότερο από 10 στα 100 τμήματα».

Ο κ. Ρέππας απέφυγε επιμελώς να μιλήσει για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, επισημαίνοντας ότι «ακολουθείται μία πολιτική μείωσης των προσλήψεων με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των συνολικώς απασχολουμένων στο Δημόσιο κατά 150.000 έως το τέλος του 2015». Παράλληλα, όπως είπε, «αναλαμβάνονται δράσεις, όπως στον νόμο 4024, για την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και για τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης της ατομικής απόδοσης αλλά και της απόδοσης σε επίπεδο δομών».

Για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού επισήμανε ότι αυτή θα πρέπει «να συνδέεται ουσιαστικά με τη διαχείριση του Προϋπολογισμού στη βάση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και να οδηγεί σε μία ισχυρή και ανεξάρτητη ανώτερη υπαλληλική ιεραρχία η οποία διασφαλίζει τη διοικητική συνέχεια και αποτελεσματικότητα πολύ περισσότερο εν όψει του υψηλού ρυθμού αλλαγής των ηγεσιών στα διάφορα υπουργεία».

Όσον αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπογράμμισε ότι σε σχετική έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας «η χώρα κατατάσσεται στις δυσμενέστερες θέσεις ενώ τα τελευταία χρόνια, προς το 2009, η επίδοσή της αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται». Το ίδιο συμβαίνει και με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία για το μέγεθος της διοικητικής επιβάρυνσης όσον αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η επίδοση της Ελλάδας βρίσκεται συνολικώς κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολόκληρη η ομιλία του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππα στα μέλη του Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση, είναι η εξής:

Η συνεργασία με την Task Force

Συνεργαζόμαστε με την Task Force για θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης με υπεύθυνο τομέα τη Γαλλία. 'Έχουμε υπογράψει στο τέλος του 2011 σχετικό μνημόνιο συνεργασίας και έχουμε εκπονήσει οδικό χάρτη για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα και υποστηρίζει τις αλλαγές που κρίνονται επιβεβλημένες στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτή η πρωτοβουλία αναπτύσσεται σε επτά πυλώνες:
1) δομή και τα όργανα του Κράτους
2) διαχείριση του Προϋπολογισμού
3) διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
4) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
5) Καλή Νομοθέτηση
6) αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.
7) αντιμετώπιση της διαφθοράς.
Όσον αφορά τον πρώτον πυλώνα, το Κράτος και τα όργανά του, είχαμε υποχρέωση να προχωρήσουμε στην εκπόνηση νομοσχεδίου για το Επιτελικό Κράτος, πράγμα για το οποίο θα μιλήσω αμέσως μετά. Όσον αφορά τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: κεντρικό άξονα αυτής της πολιτικής αποτελεί η μέθοδος της αξιολόγησης με τρόπο ουσιαστικό τόσο για τις δομές όσο και για τους υπαλλήλους που τη στελεχώνουν. Όσον αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Εσθονία για θέματα πολιτικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ήδη σε κάθε Υπουργείο συγκροτήθηκε και λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων (ΟΔΙΣΕΕ) για τα αντίστοιχα προγράμματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όσον αφορά την Καλή Νομοθέτηση έχει κατατεθεί και είναι προς συζήτηση στη Βουλή το αντίστοιχο νομοσχέδιο. Ενώ σειρά δράσεων που περιλαμβάνονται στο οδικό χάρτη αφορούν τόσο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας όσο και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Για δε τον Προϋπολογισμό, παραμένουμε με βάση την εμπειρία των τριετών Προϋπολογισμών που θεσπίσαμε το 2010 στην κατεύθυνση της σύνδεσης των οικονομικών στόχων με τις δράσεις και τα χρονοδιαγράμματα...