Printer Friendly VersionHome / Νέα / ΔΕΕ@Λόγος / Δραστηριότητες του ΔΕΕ

15/01/2011: 2008: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Δ.Ε.Ε. πήρε την πρωτοβουλία και διοργάνωσε μεγάλο, ανοιχτό συνέδριο με θέμα: "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ", στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, την 7η Νοεμβρίου 2008, κατά το οποίο τε΄θηκαν ως βάση συζήτησης και επανεξετάστηκαν οι παλαιές  προτάσεις που είχε διατυπωσει το ΔΕΕ (κείμενο Δελφών για "Μεταρρύθμιση του κράτους" του 2003).

Οι εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν κατά συνεδρία ήταν οι εξής:

 

1η συνεδρία: Ο ρόλος του σύγχρονου κράτους: Όρια – αρμοδιότητες – χαρακτήρας

Προεδρεύων: Δρ. Θ. Οικονόμου, Πρόεδρος ΔΕΕ

 • «Ο ρόλος και οι λειτουργίες του σύγχρονου κοινωνικού Κράτους Δικαίου: Η αέναη αναζήτηση των ορίων ανάμεσα στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Χώρο»

Απ. Παπακωνσταντίνου, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

 • «Προϋποθέσεις μεταγραφής τεχνικών διοίκησης από τον Ιδιωτικό Τομέα στον Δημόσιο, στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης»

Δ. Παπαδημητρόπουλος, DEA Διοικητικής Επιστήμης, Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών

 • «Ο ρόλος του Κράτους και η Καλή Διακυβέρνηση σήμερα»

Ι. Αντώνενας, Msc Διοικητικής Επιστήμης

 • «Tο κοινοτικό σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων: Ένα παράδειγμα περιορισμού της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Αικ. Σγουρίδου, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου - Α.Π.Θ., στέλεχος Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Δικαίου

 

2η συνεδρία: Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης: Κεντρική Διοίκηση – Αποκέντρωση – Αυτοδιοίκηση

Προεδρεύουσα: Ν. Χαλιάπα, υποψ. Διδάκτωρ, μέλος ΔΣ ΔΕΕ

 • «Η Ελληνική κρατική διοίκηση μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις»

Κ. Παπαδημητρίου, Αντιπρόεδρος ΔΕΕ, υποψ. Διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης, στέλεχος Συνήγορου του Πολίτη

 • «Κεντρική Διοίκηση - Αποκέντρωση - Αυτοδιοίκηση: 10 χρόνια αναζήτησης μιας χρυσής τομής»

Ηλ. Δόλγυρας, Διοικητικός Επιστήμων – Μηχανολόγος, μέλος Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 • «Μεταρρυθμίσεις στη δομή, οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης»

Αθ. Τριανταφυλλοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Καλαμάτας

 • Ο ρόλος και η δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υποστήριξη του έργου των Ο.Τ.Α και ειδικότερα για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής τους διαφάνειας, ως θεμελιώδους στόχου της διοικητικής μεταρρύθμισης»

Ι. Γκογκοζώτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α, τ. Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων

 • «Η Δημόσια Διαβούλευση ως εργαλείο σχεδιασμού και εκτέλεσης εφαρμόσιμων πολιτικών διοικητικής μεταρρύθμισης: Η περίπτωση της νέας διοικητικής διαίρεσης»

Αν. Αναστασίου, Διδάκτωρ Περιφερειακής Επιστήμης, Ειδικός Επιστήμων στο Συνήγορο του Πολίτη

 

3η συνεδρία: Η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (α’ μέρος)

Προεδρεύων: Δ. Παπαδημητρόπουλος, DEA Διοικητικής Επιστήμης, μέλος ΔΣ ΔΕΕ

 • «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»: Στόχοι και προτεραιότητες»

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων

 • «Στρατηγική της Λισσαβόνας και Δημόσια Διοίκηση: Συγκριτική Ανάλυση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, Πορτογαλία, Φινλανδία, Δανία»

Ν. Μιχαλόπουλος, Διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης, Διευθυντής Υπουργείου Εσωτερικών

 • «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση: αναδιοργάνωση διαδικασιών για ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (Εφαρμογή στο Δήμο Πατρέων)»

Αθ. Τσακαλίδης, Καθηγητής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

 • «Η δυναμική του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών και η συνδρομή των σπουδαστών της ΕΣΔΔ»

Θεμ. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διευθυντής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

 • «Η διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα: Το παράδειγμα της δασοπροστασίας για τη διοικητική αναδιοργάνωση του συστήματος δασοπροστασίας»

Ξεν. Κοντιάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

3η συνεδρία: Η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης (β’ μέρος)

 • «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως παράγων διοικητικής μεταρρύθμισης»

Ν. Σαριδάκης, εμπειρογνώμων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στέλεχος ΥΠΕΣ

 • «Σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα προαγωγής της διαφάνειας της διοικητικής δράσης»

Εμ. Γιαμπουράς, Μηχανικός Η/Υ - ΜΒΑ, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (e-TEE)

 • «Η επαγγελία της αδύνατης διοικητικής μεταρρύθμισης»

Θ. Τσέκος, Καθηγητής ΤΕΙ Καλαμάτας

 • «Διαδικασίες Διαβούλευσης και Διοικητική Μεταρρύθμιση: η περίπτωση της Ελλάδας»

Στ. Λαδή, Ειδική Επιστήμων Υπουργείου Εσωτερικών

 • «Προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών του συστήματος πιστοποίησης τελικών δικαιούχων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου αναφοράς»

Ν. Παπαθεοδώρου, Msc. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Προϊστάμενος Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Πατρών

Παρεμβάσεις – τοποθετήσεις – συζήτηση


4η συνεδρία: Πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Προεδρεύων: Κ. Παπαδημητρίου, υποψ. Διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης, Αντιπρόεδρος ΔΕΕ


 • «Πολιτική προσωπικού: ένα βήμα εμπρός δύο βήματα πίσω»

Π. Ζαρίφης, Msc, υποψ. Διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης

 • «Οι δυνατότητες αξιοποίησης των αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης  στην επίτευξη των στόχων της Διοικητικής Μεταρρύθμισης»

Ζ. Πεντότη, Msc Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, εκπρόσωπος Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ5η συνεδρία: Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές

 • «Η λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών στην Ελληνική Έννομη Τάξη: Αποτίμηση»,

Χαρ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • «Το επιθεωρησιακό έργο του Κράτους μέσα από του θεσμό του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης»

Δρ. Μ. Βασιλόπουλος, Βοηθός Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

 • «Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές στην Ελλάδα. Συστηματοποίηση, Αξιολόγηση, Προοπτικές»,

Β. Τζέμος, Διδάκτωρ Νομικής, Ειδικός Επιστήμων Συνηγόρου του Πολίτη, Διδάσκων στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος

 • «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης:  Προβληματισμοί με αφορμή το παράδειγμα μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής στην Ελλάδα»,.»

Π. Δημητρόπουλος, Δικηγόρος, Μ.Α. Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπρόσωπος Ι.ΣΤ.Α.Μ.Ε