Printer Friendly VersionHome / Γνωσιακή Βάση / Αρθρογραφία μελών

26/02/2010: ΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συγγραφέας: Ε. Φυτράκης

Με το έργο «Τα Ελεγκτικά Σώματα της Διοίκησης» επιχειρείται να δοθεί το κανονιστικό περίγραμμα του εξωτερικού διοικητικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης με την παρουσίαση καταρχήν του νομοθετικού καθεστώτος που διέπει τα επιμέρους ελεγκτικά σώματα της διοίκησης, τα οποία θεωρούνται ως «αντίδοτα» απέναντι στη διαφθορά. Κάθε ένα από τα ελεγκτικά σώματα της διοίκησης μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τον λόγο αρμοδιότητάς του. Στις οικείες ενότητες παρατίθενται, εκτός από το κανονιστικό πλαίσιο του κάθε σώματος, πλούσια βιβλιογραφία και νομολογία διευκρινιστικές των αναπτυσσόμενων ζητημάτων ενώ δίνονται χρηστικές πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με το κάθε επιμέρους σώμα. Στο Εισαγωγικό μέρος του βιβλίου τίθενται ζητήματα που αφορούν στη διαφθορά, στη δημόσια διοίκηση και στους τρόπους αντιμετώπισής της με έμφαση στον πολιτικό - κοινοβουλευτικό, δικαστικό και διοικητικό έλεγχο του φαινομένου. Κατόπιν, στο Πρώτο Μέρος υπό τον τίτλο «Ανεξάρτητες Αρχές» εκτίθεται το κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των Ανεξάρτητων Αρχών του Συνηγόρου του Πολίτη και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στο Δεύτερο Μέρος εξετάζονται τα «Αυτοτελή Σώματα», όπως είναι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ), το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (ΣΕΕΚΚ), το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), με την παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και νομολογίας. Οι δύο ως άνω Ανεξάρτητες Αρχές αναπτύσσουν περισσότερο μια έμμεση, προληπτικού χαρακτήρα δράση, καθώς προάγουν στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης συνταγματικές αρχές που αποτρέπουν την ανάπτυξη της διαφθοράς: ο Συνήγορος του Πολίτη προάγει τη διαφάνεια και το ΑΣΕΠ την αρχή της αξιοκρατικής στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης. Περισσότερο δραστικές, καθώς συμβάλλουν στην ποινική δίωξη και εν γένει καταστολή του φαινομένου της διαφθοράς, είναι οι αρμοδιότητες που ασκούν τα προαναφερθέντα σώματα επιθεώρησης και ελέγχου (Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Επιθεωρητές Υπηρεσιών Υγείας, Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κ.ά.). Το έργο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των «Ειδικών Υπηρεσιών», ήτοι τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΕΥ ΕΛ.ΑΣ.) και το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΓΕΥΥΕΝ), συμπληρώνεται δε με κατατοπιστικό ευρετήριο θεμάτων, νομοθεσίας και νομολογίας.