5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Ψήφισμα

Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη μετά το ‘μνημόνιο’ εποχή

Αγαπητοί φίλοι,

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από τη διεξαγωγή του 5ου συνεδρίου διοικητικών επιστημόνων στην Κομοτηνή,  σας υπενθυμίζουμε ότι ύστερα από σχετική πρόταση του ΔΕΕ, υιοθετήθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους συνέδρους το συνημμένο ΨΗΦΙΣΜΑ. Επειδή οι αναγκαιότητες υιοθέτησής του εξακολουθούν να υφίστανται, το κοινοποιούμε-προωθούμε και πάλι με την ελπίδα να εισακουσθούν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, κάτι που προφανώς και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα…

Το ΔΣ

5oSDE


Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: