Η Μεταρρύθμιση του Κράτους

Συγγραφέας: Πρακτικά Συνεδρίου ΔΕΕ – Δελφοί 2003

Τον Οκτώβριο 2003 (έτος ίδρυσης του ΔΕΕ) πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς το 1ο Συνέδριο του ΔΕΕ με θέμα «Η Μεταρρύθμιση του Κράτους». Στο 2ήμερο αυτό συνέδριο παρουσιάστηκαν από μέλη του ΔΕΕ εισηγήσεις – μεταρρυθμιστικές προτάσεις σε βασικούς τομείς του κράτους. Οι εισηγήσεις αυτές απετέλεσαν τη βάση γόνιμου επιστημονικού διαλόγου και επεξεργασίας, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το αποτέλεσμα του οποίου αποτελεί το παρόν κείμενο.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: