Συντονιστής:
Τάνια Καραγιάννη, μέλος ΔΣ

Αντικείμενο:
Ανίχνευση, εντοπισμός, καταγραφή, επεξεργασία και ακριβής αποτύπωση προβλημάτων διοικητικής φύσης στις σύγχρονες οργανώσεις

 

[post_grid id=”1578″]