Συντονιστής:
Τάνια Καραγιάννη, μέλος ΔΣ

Αντικείμενο:
Ανίχνευση, εντοπισμός, καταγραφή, επεξεργασία και ακριβής αποτύπωση προβλημάτων διοικητικής φύσης στις σύγχρονες οργανώσεις

 

Οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους (κεφάλαιο Ζ) αναμένονται να δημιουργήσουν αρκετά και σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, Στο
Η μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους είναι ζητούμενο εδώ και αρκετά χρόνια. Το ΔΕΕ, από την αρχή της λειτουργίας και δραστηριοποίησής