Συντονιστής:
Μαρία Ραμματά

Αντικείμενο:
H Κοινοτική λειτουργία της εθνικής διοίκησης και η αποδoτικότητά της στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης του παράγωγου Κοινοτικού δικαίου αποτελούν το δίπτυχο που πρωταγωνιστεί στην συζήτηση περί « Ευρωπαϊκής διοικητικής ολοκλήρωσης ». Με αφετηρία την παραδοχή της παραπάνω προβληματικής, αντικείμενο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ενωσης του Διοικητικού Επιμελητηρίου αποτελούν τα παρακάτω :

  • Μελέτη των διοικητικών υποδομών σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ώστε να προσαρμοστούν τόσο τα Υπουργεία όσο και το Εθνικό Κοινοβούλιο στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
  • Μελέτη των φορέων που δρουν ως ομάδες πίεσης και συμφερόντων στην προώθηση των εθνικών θέσεων στην Ε.Ε..
  • Μελέτη των διοικητικών υποδομών της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις ΒρυξέλλεςΠαρατηρήσεις ως προς την κάθετη συνεργασία  με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής ΕνωσηςΠαρατηρήσεις ως προς την οριζόντια συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τους εκπροσώπους τους
  • Μελέτη του ανθρώπινου δυναμικού που επανδρώνει τους παραπάνω διοικητικούς μηχανισμούς (π.χ. εκπαίδευση, ανάπτυξη, κινητικότητα υπαλλήλων, συνθήκες μετακινήσεων στις Βρυξέλλες, κ.ά.).
  • Αναφορά σε και ανάλυση μίας ή περισσότερων χαρακτηριστικών περιπτώσεων προετοιμασίας της Εθνικής πρότασης κατά την επεξεργασία της αντίστοιχης Κοινοτικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο των εργασιών της η επιτροπή ολοκλήρωσε και δημοσίευσε στο επιστημονικό περιοδικό «Διοικητική Ενημέρωση» άρθρο με τίτλο «Η διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση, μέσα από τη λειτουργία έξι (6) υπουργείων».

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή pdf