Printer Friendly VersionHome / Ταυτότητα / Καταστατικό

Καταστατικό

Άρθρο 1

Συνιστάται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδος - Διοικητικό Επιμελητήριο», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί όργανο προαγωγής της μελέτης της διοικήσεως από πρακτικής και θεωρητικής πλευράς και σχολείται ιδίως με την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων στο κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, το διοικητικό και οργανωτικό φαινόμενο στον ευρύτερο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό, στον οικονομικό, στον πολιτιστικό και στον κοινωνικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 2
Σκοποί του Σωματείου

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η καλλιέργεια και η επιμέλεια των αρχών και εν γένει του κλάδου της διοικητικής επιστήμης, και η μέριμνα για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή τους στη δημόσια και στην κοινωνική σφαίρα.

2. Η διενέργεια ερευνών και μελετών, δημοσίων εκδηλώσεων και εκδόσεων για τα διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέριμνα και η φροντίδα για την ευρύτερη και αντικειμενική κατανόηση και αντιμετώπισή τους.

3. Η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στην επιστημονική και την παγγελματική δράση των μελών του, ώστε να προάγεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.

4. Η προαγωγή ενός πνεύματος επαγγελματικής και επιστημονικής ηθικής, φρόνησης και δεοντολογίας στη λήψη των αποφάσεων και στη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων στο δημόσιο, τον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα, καθώς και η προώθηση της επιμελούς συμβολής των μελών του για την καλλιέργεια της διοικητικής κουλτούρας και την αναβάθμιση της ποιότητας του διοικητικού λειτουργήματος.

5. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, πληροφοριών, αναλύσεων καθώς και η άσκηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας για ζητήματα που εμπίπτουν στον κύκλο των ενδιαφερόντων και της αρμοδιότητάς του.

6. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο σχεδιασμός παρεμβάσεων, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο και τον προβληματισμό για ζητήματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του.

7. Η προαγωγή των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προοπτικών των μελών του και των εν γένει διοικητικών επιστημόνων στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης της καταχώρησης και της εκτίμησης της αξιοπιστίας των παρεχομένων διοικητικών συμβουλών και υπηρεσιών.

8. Η συμμετοχή σε συναφείς δραστηριότητες και η συνεργασία με επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Άρθρο 3
Μέλη του Σωματείου

Όσοι συμμερίζονται το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της διοικητικής τέχνης και επιστήμης, και της συναφούς επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας μπορούν να γίνουν αποδεκτοί ως μέλη του Σωματείου. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και δόκιμα.

1. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν επιστήμονες που απασχολούνται θεωρητικά ή και εμπειρικά με αντικείμενα που εμπίπτουν στη σφαίρα της διοικητικής επιστήμης, και διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα και τις προϋποθέσεις υψηλής επαγγελματικής και επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας.

2. Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να εκλεγούν προσωπικότητες που με το επιστημονικό ή επαγγελματικό έργο και την εν γένει παρουσία τους έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Η απόφαση αναγορεύσεως επίτιμου μέλους λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

3. Δόκιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να εκλεγούν νέοι επιστήμονες πτυχιούχοι αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Μετά την παροδο διετίας από της αποδοχής του ως δόκιμου μέλους ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει να γίνει δεκτός ως τακτικό μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν.

4. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου είναι μεταξύ τους ισότιμα. Εχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου, καθώς και το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Εχουν επίσης το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία των θεμάτων του Σωματείου και να λαμβάνουν γνώση επί των ενερεγιών και αποφάσεων των οργάνων διοίκησης.